Gazete insan: NOELDE AĞAC SÜSLEME TÜRK GELENEĞİDİR

29 Aralık 2016 Perşembe

NOELDE AĞAC SÜSLEME TÜRK GELENEĞİDİRNOELDE AĞAÇ SÜSLEME TÜRK GELENEĞİDİR

Nardugan, Ön Türkler'de ve İslama kadar olan Türkler ile Sümerlerde de aynı adla anılan yeni yıl bayramıdır.Her yıl 22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır.
Bunun nedeni ise Türklerin eski inanışına göre gece ile gündüz sürekli savaşırlar ve 21 Aralık günü en uzun gecedir ve ardından günler uzamaya başlarlar bu yüzden 22 Aralık günü Türkler için çok önemlidir ve bu günü takiben (Ay yılı esasına dayalı bir takvim kullandıkları için) ilk dolunayın çıktığı ilk gün yeni yılın ilk günüdür.

Bu gün içinde tüm Türkler, ölümsüzlüğün simgesi olan ve Türk Mitolojisi'ne göre tüm insanların türediği ağaç olan Akçaçam Ağaçları süslenir ve altında türlü gelenkesel oyunlar oynanır, kopuz eşliğinde şarkılar söylenir ve eğlenceler düzenlenirdi.
Bu geleneğin yine anayurtları Orta Asya olan ve türlü nedenlerle Mezapotamya'ya göçen Sümerler'e Türklerden geçtiği oradan da Anadolu aracılığıyla Eski Roma'ya değin uzandığı ve günümüze kadar gelip günümüzdeki 1 Ocak yılbaşının temelini oluşturduğu sanılmaktadır.
Ayrıca sözbiçim olarak Türklerdeki Paktıgan ve Koçagan bayramlarıyla da uyumludur. 
Gündönümüne dayalı bayramlarda böylece üçlü bir silsile oluşmaktadır. 
Nar sözcüğü güneş (günümüz moğolcasında Nara) anlamına gelir, dugan ise doğmak fiili ile bağlantılıdır.


Narduqan kelimesi Moğol dilindeki "nar" (güneş), Türk dilindeki "tuqan» (doğan, doğan) sözcüklerinden oluşmuştur. Tatarlar bu bayrama "Koyaş Tuğa», yani «Güneş Doğan» günü derler, Başkurtlar, Udmurtlar «Nardugan» veya «Mardugan», Mişer Tatarları «Raştua», Çuvaşlar "Nartavan» ya da «Nartukan»,Zırizyalar «Nardava», Mokşalar «Nardvan" olarak bilirler.
Kaynakça
^ Noel ve Nardugan, Haluk Berkmen
Christmas-Noel-Nardugan ve Muharrem, Murat Kalecik
Milli Dəyərlərimizi Araşdırarkən, Güllü Yoloğlu 

Ayrıca googleden bakınız
Paktıgan
Sayagan
Paynagan
Koçagan
Yelda

Nardugan Bayramı
Çam Süsleme
Nardugan, M. İlmiye Çığ

Daha fazlası için
Facebook İNSAN 'ı Beğenin
insan
https://www.facebook.com/insaninsanca1/